Urgentie

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Het Stedelijk Gebied Eindhoven. Meer weten? Ga naar de website Wooniezie. Wooniezie is een website van de woningcorporaties die actief zijn in Zuidoost Brabant. Op deze website worden onder andere sociale huurwoningen te huur aangeboden.

Wat kan ik zelf doen om in aanmerking te komen voor (woon)urgentie?

  •  Ben je nog niet ingeschreven als woningzoekende? Schrijf je eerst in via wooniezie.nl/inschrijven
  • Voor welke gemeente wil je urgentie aanvragen? Neem contact op met een woningcorporatie in die gemeente. De woningcorporatie kan je helpen. Ze kunnen je informeren of je in aanmerking komt voor urgentie en je vertellen wat je hiervoor kunt doen. Die hulp is gratis. 

Let op! Er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden je af om gebruik te maken van hun dienstverlening.

Kom ik in aanmerking voor urgentie?

Zit je in een noodsituatie en heb je snel een woning nodig? Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor de voorrangsregeling voor de toewijzing van een sociale huurwoning. Lees de folder (PDF) waarin de vijf stappen van een aanvraag op een rijtje staan.  Of kijk voor meer informatie op wooniezie.nl.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor urgentie?

Er zijn andere mogelijkheden om te proberen op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de website Wooniezie.nl en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar websites die matchen met de zoekterm “huurwoning huren in [plaatsnaam]”.

De regelgeving onder de urgentieregeling staat (in juridische taal) beschreven in de huisvestingsverordening