Economie in het Stedelijk Gebied

Een duurzame, economische bloei vormt een vruchtbare bodem voor een samenleving met mogelijkheden. De snelle economische ontwikkelingen vragen een flexibele, faciliterende houding met sturing op waarden als duurzaamheid en kwaliteit.

In 2021 zijn nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van de programmering Bedrijventerreinen (PDF, 2 MB) zodat deze weer aansluiten op de behoeften vanuit de markt en ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. Ondernemers met vragen over de programmering kunnen contact opnemen met het secretariaat van ons loket 9voor1 door een e-mail te sturen naar mevrouw Spanjers via s.spanjers@gembest.nl

Ook is gewerkt aan een evaluatie en het actualiseren van het Regionale Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) deze is eind 2021 weer opnieuw opengesteld. 

De opgaven binnen het thema Economie in 2022 vindt u in het Jaarprogramma 2022 vanaf pagina 8.

Gemeenten