Economie

Brainport Eindhoven is een wereldwijd succesverhaal, maar dat succes komt niet vanzelf. Samenwerking in de regio vormt de basis van dit succes. Daarom staan we als negen gemeenten ook gezamenlijk aan de lat voor het faciliteren van 72.000 extra arbeidsplaatsen, zoals afgesproken in het Verstedelijkingsakkoord. Het faciliteren van de economische groei is uiteraard geen doel op zich. Deze groei moet de brede welvaart in onze regio bevorderen, voor mens, maatschappij en milieu.

Waar werken we samen aan?

Economie staat bij meerdere regionale samenwerkingsverbanden op de agenda. Binnen het stedelijk gebied werken we vooral aan de ruimtelijke economische vraagstukken. Denk daarbij aan huisvestingsmogelijkheden op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden. Daarbij maken we gebruik van de veelkleurigheid en specifieke profielen van onze gemeenten en zorgen voor gebalanceerde ontwikkeling van het stedelijk gebied als geheel. De opgaven waaraan we gezamenlijk werken liggen vast in onze Samenwerkingsagenda en het Jaarprogramma.

Portefeuillehouders Economie

Het portefeuillehoudersoverleg Economie staat aan de lat om resultaten te boeken en de afspraken uit de Samenwerkingsagenda en het Jaarprogramma te realiseren.

Meer informatie en contact

Meer informatie over het thema Ruimte vindt u in ons Jaarprogramma en onze Samenwerkingsagenda. Heeft u vragen? Neem dan contact op via stedelijkgebied@eindhoven.nl