Ruimte in het stedelijk gebied

Ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen hebben vaak een ruimtelijke weerslag. Om op deze drie thema’s samenhangend te opereren, is een gezamenlijke koers op het thema Ruimte een basisvoorwaarde. Naast de thema’s waarop we binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken, spelen onder andere urgente ruimtelijke opgaven op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Hoe we samen met deze ruimtelijke vraagstukken omgaan is onderwerp van gesprek binnen de samenwerking. Daarmee is Ruimte een verbindend thema, dat belangrijk is voor de slagkracht en reikwijdte van onze samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het overkoepelende thema Ruimte kunt u in het Jaarprogramma 2022 terugvinden vanaf pagina 26.

Wethouders Ruimte SGE

Gaby van den Waardenburg, wethouder gemeente Helmond, voorzitter
Mieke Verhees, wethouder gemeente Eindhoven, vice-voorzitter
Jan Willem Slijper, wethouder gemeente Best
Godfried van Gestel, wethouder gemeente Geldrop-Mierlo
Vacature, wethouder gemeente Nuenen
Joep van de Ven, wethouder gemeente Oirschot
Jelle de Jong, wethouder gemeente Son en Breugel
Caroline van Brakel, wethouder gemeente Veldhoven
Peet van de Loo, wethouder gemeente Waalre

Gemeenten