Ruimte

Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een City of Villages en vormt het hart en tegelijkertijd de motor van de Brainport Eindhoven. Voor onze inwoners vormt de regio een geheel: ze bewegen zich gemakkelijk door de hele regio voor wonen, werken en recreëren. Een Daily Urban System noemen we dat. Dit betekent ook dat we de grote ruimtelijke opgaven van onze gemeenten niet los van elkaar kunnen zien. Daarmee is Ruimte een verbindend thema, dat belangrijk is voor de slagkracht en reikwijdte van onze samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Waar werken we samen aan?

In 2023 sloten we met het Rijk het Verstedelijkingsakkoord. Onze gezamenlijke inzet is gericht op het uitvoeren van de visie en de afspraken uit dit akkoord. We monitoren de voortgang en bewaken de integraliteit bij de uitvoering van het akkoord. Daarbij houden we oog voor een regionaal verbindende rol naar andere subregio’s, de MRE en de Waterschappen.

Portefeuillehouders Ruimte

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte staat aan de lat om resultaten te boeken en de afspraken uit de Samenwerkingsagenda en het Jaarprogramma te realiseren.

Meer informatie en contact

Meer informatie over het thema Ruimte vindt u in ons Jaarprogramma en onze Samenwerkingsagenda. Heeft u vragen? Neem dan contact op via stedelijkgebied@eindhoven.nl