Ruimte in het stedelijk gebied

Ontwikkelingen op het gebied van Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen hebben vaak een ruimtelijke weerslag. Om op deze drie thema’s samenhangend te opereren, is een gezamenlijke koers op het thema Ruimte een basisvoorwaarde. Naast de thema’s waarop we binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken, spelen onder andere urgente ruimtelijke opgaven op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Hoe we samen met deze ruimtelijke vraagstukken omgaan is onderwerp van gesprek binnen de samenwerking. Daarmee is Ruimte een verbindend thema, dat belangrijk is voor de slagkracht en reikwijdte van onze samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het overkoepelende thema Ruimte kunt u in het Jaarprogramma 2022 terugvinden vanaf pagina 26.

Gemeenten