Voorzieningen & Evenementen

Gebaseerd op de in 2021 vastgestelde strategie ‘Groots!’ werken we binnen het thema Voorzieningen & Evenementen aan een hoogstaand en toegankelijk voorzieningenaanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie in het SGE. Dat doen we niet alleen voor de concurrentiepositie van onze regio op het gebied van het aantrekken en behouden van talent, maar vooral ten behoeve van de Brede Welvaart in onze regio. Voorzieningen en evenementen zijn bij uitstek de plekken waar alle inwoners van onze regio elkaar gelijkwaardig en ongedwongen ontmoeten.

Waar werken we samen aan?

Economisch maakt de regio een grote sprong, de uitdaging is om de voorzieningen en evenementen te laten meegroeien. We vinden het belangrijk dat alle inwoners hiervan kunnen profiteren zodat de verschillen in de brede welvaart niet verder toenemen. Bij onze samenwerking houden we onderstaande doelen voor ogen:

  1. Sociale samenhang: bevorderen van ontmoeting en thuisgevoel voor alle inwoners van de regio.
  2. Ruimtelijke kwaliteit: benutten van fijnmazige stedelijkheid, omringende omgevingskwaliteit en erfgoed.
  3. Economisch vestigingsklimaat: versterken van  onze (inter)nationale concurrentiepositie.

Portefeuillehouders Voorzieningen & Evenementen

Het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen staat aan de lat om resultaten te boeken en de afspraken uit de Samenwerkingsagenda en het jaarprogramma te realiseren.

Meer informatie en contact

Meer informatie over het thema Voorzieningen & Evenementen vindt u in ons Jaarprogramma en onze Samenwerkingsagenda. Heeft u vragen? Neem dan contact op via stedelijkgebied@eindhoven.nl

Documenten thema Voorzieningen en Evenementen