Coördinatieteam Wonen

Ieder dorp of elke stad in het stedelijk gebied vervult zijn eigen unieke rol (kwalitatief en kwantitatief) in onze regio. Om de kwaliteit van onze woningbouw te bewaken toetst het coördinatieteam Wonen de woningbouwplannen in de regio aan de Brainport Principes. Hiermee geven we een regionale kwaliteitsimpuls en houden we onszelf scherp in het maken van unieke woongebieden die van toegevoegde waarde zijn op het palet van woonmilieus in de negen gemeenten.

Toetsen van woningbouwplannen

Het onafhankelijke Coördinatieteam Wonen toetst bestemmingsplannen voor uitbreidingslocaties vanaf twaalf woningen, plannen voor inbreidingslocaties vanaf 75 woningen in de grotere kernen (Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop, Mierlo, Nuenen, Son, Breugel, Oirschot, Aalst en Waalre) en plannen voor inbreidingslocaties vanaf 25 woningen in de kleinere kernen (Gerwen, Nederwetten, Oost- West- en Middelbeers en Spoordonk).

Het Coördinatieteam Wonen komt elke 14 dagen samen op maandagmiddag om af te stemmen. De gemeentelijke projectleiders kunnen daarvoor een afspraak inplannen met de secretaris.

Brainport Principes

Het coördinatieteam Wonen toetst woningbouwplannen in het stedelijk gebied aan de Brainport Principes:

  1. Koesteren van Identiteit
  2. Ruimte voor Innovatie
  3. Invloed voor bewoners
  4. Vraaggericht ontwikkelen
  5. Aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus: de wauw-factor
  6. Benutting regionaal schaalniveau
  7. Gezonde verstedelijking

Het Coördinatieteam Wonen toetst de plannen op basis van de Brainport Principes zoals die zijn vastgelegd in het Afsprakenkader Wonen SGE 2022.