Samenwerkingsconvenant SGE ondertekend

Op vrijdag 29 september ondertekenden acht bestuurders gezamenlijk het Samenwerkingsconvenant SGE 2023. Een dag eerder had wethouder Van Lanschot het convenant al namens Eindhoven getekend. Tijdens de bijeenkomst van het Bestuurlijk Platform SGE ondertekenden de burgemeesters van Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre en wethouder De Kort namens Helmond het convenant.

In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd om onze samenwerking goed te laten functioneren, binnen de door de raden van de deelnemende gemeenten vastgestelde kaders van de nieuwe Samenwerkingsagenda 2023. Net als in 2018 is er voor gekozen om onze inhoudelijke afspraken en de kaders voor de samenwerking vast te leggen in de Samenwerkingsagenda en de (juridische) uitwerking van onze samenwerking, op collegeniveau vast te leggen in dit convenant.