Oplevering eerste WoonST woningen in Veldhoven

In maart 2023 werden de eerste WoonST woningen opgeleverd. Deze gestandaardiseerde sociale huurwoningen kunnen onze woningcorporaties betaalbaar en snel laten bouwen. In september 2022 startte de bouw van de 50 sociale huurwoningen van het project De Nieuwe Erven in Veldhoven (in de nieuwe wijk Zilverackers). In twee jaar is dit project van intentieovereenkomst naar oplevering gebracht, met een bouwtijd van minder dan 7 maanden. Een mooi voorbeeld van woningbouwversnelling in het SGE-gebied!

Binnenkort starten de gemeenten in het stedelijk gebied samen met de woningcorporaties de tweede aanbesteding van WoonST woningen, waarbij extra aandacht is voor energie en duurzaamheid.

Eerste opgeleverde WoonST woningen in Veldhoven