Jaarverslag 2023

In maart 2024 stelde het Bestuurlijk Platform SGE het Jaarverslag SGE 2023 vast. In het Jaarverslag kijken we terug op 2023 en wat er is gebeurd om de doelen van de samenwerking tussen onze gemeenten te verwezenlijken. 

We nemen u per thema mee in wat er afgelopen jaar binnen de samenwerking, in relatie tot het Jaarprogramma 2023, is gerealiseerd. De kwartaalberichten en het verslag van de regioconferentie zijn toegevoegd in de bijlagen. Daarmee is het totaaloverzicht over 2023 compleet.