Eerste Monitor Verstedelijkingsakkoord

Een paar jaar geleden werd tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving het Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld. Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte heeft afgesproken jaarlijks een voortgangsrapportage op te stellen. De eerste monitor, over de jaren 2021 en 2022 is nu beschikbaar. Inzet is om voortaan vóór het zomerreces een monitor op te leeren van het voorgaande jaar.

Samenvatting van de monitor 2022 en 2023

  • In 2021 en 2022 (twee jaar) zijn er in totaal 6.800 woningen gerealiseerd in het SGE en is het aantal banen gegroeid met 10.770. 
  • In 2022 is een substantiële financiële bijdrage toegekend aan projecten in de regio Eindhoven. Dit pakket, de zogeheten Brainportdeal (ter waarde van ca. 1.6 miljard euro), voorziet in een aantal zeer belangrijke maatregelen voor een verantwoorde groei. 
  • Het integraal aansturen van grootschalige complexe ontwikkelingen wordt door Eindhoven en Helmond uitgewerkt in een ontwikkelperspectief, een planningsinstrument waarmee  verstedelijking, mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, groen en voorzieningen integraal geprogrammeerd kunnen worden. 
  • De gemeente Best bereidt het project Transformatie stationsgebied voor, de gemeente Geldrop Mierlo geeft met behulp van Woningbouwimpuls middelen uitvoering aan haar plannen voor het Centrumgebied en de gemeente Veldhoven is vergevorderd met het opstellen van een masterplan en bijbehorende ontwikkelstrategie voor de transformatie van het Citycentrum. De  gemeenten Nuenen, Waalre, Son en Breugel en Oirschot voeren hun woningbouwplannen uit.