De regionale adviescommissie detailhandel

De Regionale AdviesCommissie Detailhandel (RACD) adviseert onder meer gevraagd en ongevraagd over detailhandelsontwikkelingen in gemeenten, als die om een regionale afstemming vragen. Via de RACD zorgen de gemeenten ervoor dat de hoofdinfrastructuur op het gebied van detailhandel in het Stedelijk Gebied Eindhoven optimaal blijft functioneren, doordat we onder andere winkels op de juiste plek kunnen ontwikkelen. Vooral voor de inwoners en ondernemers in het stedelijk gebied is dat van belang.

In de RACD zitten leden met diverse achtergronden. Niet alleen vertegenwoordigers van gemeenten en provincie, maar ook vertegenwoordigers van brancheorganisaties en kennisplatforms. Jaap Kaai is voorzitter van de RACD. Jaap is betrokken bij het landelijke programma Retaildeals en het Expertteam Winkelgebieden.

Samenwerking gemeenten

De negen gemeenten die binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken, stelden in 2015 een gezamenlijke Detailhandelsvisie inclusief uitvoeringsagenda vast. De instelling van de RACD vloeit hieruit voort. De RACD ondersteunt deze gemeenten bij het toetsen van nieuwe detailhandelsinitiatieven door middel van  integraal en onafhankelijk advies. De besluitvorming over de detailhandelsontwikkelingen blijft bij de individuele gemeenten.

Samen met de provincie

Ook de provincie heeft een Retailadviescommissie ingesteld. Deze provinciale commissie heeft een gelijksoortig doel als de RACD van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Met de provincie is afgesproken dat ontwikkelingen en plannen op het grondgebied van de negen gemeenten binnen het stedelijk gebied alleen door de RACD getoetst worden.

Gemeenten