Economie in het Stedelijk Gebied

Een duurzame, economische bloei vormt een vruchtbare bodem voor een samenleving met mogelijkheden. De snelle economische ontwikkelingen vragen een flexibele, faciliterende houding met sturing op waarden als duurzaamheid en kwaliteit.

In 2020 is gewerkt aan nieuwe afspraken maken op het gebied van de programmering Bedrijventerreinen (PDF, 7.4 MB) zodat deze weer aansluiten op de behoeften vanuit de markt en ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. Deze afspraken worden in 2021 bekrachtigd. 

Ook is gewerkt aan een evaluatie en het actualiseren van het Regionale Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) zodat deze in 2021 weer opnieuw gelanceerd kan worden. 

De opgaven binnen het thema Economie in 2021 vindt u in het Jaarprogramma 2021 vanaf pagina 8.

Gemeenten