Economie in het Stedelijk Gebied

Een duurzame, economische bloei vormt een vruchtbare bodem voor een samenleving met mogelijkheden. De snelle economische ontwikkelingen vragen een flexibele, faciliterende houding met sturing op waarden als duurzaamheid en kwaliteit.

In 2021 zijn nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van de programmering Bedrijventerreinen (PDF, 2 MB) zodat deze weer aansluiten op de behoeften vanuit de markt en ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. Ondernemers met vragen over de programmering kunnen contact opnemen met het secretariaat van ons loket 9voor1 door een e-mail te sturen naar Jonathan Franken, jonathan.franken@eindhoven.nl

Ook is gewerkt aan een evaluatie en het actualiseren van het Regionale Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) deze is eind 2021 weer opnieuw opengesteld. 

De opgaven binnen het thema Economie in 2022 vindt u in het Jaarprogramma 2022 vanaf pagina 8.

Wethouders Economie SGE

Jan Boersma, wethouder gemeente Son en Breugel, voorzitter
Corine van Overdijk, wethouder gemeente Oirschot, vice-voorzitter
Stan van der Heijden, wethouder gemeente Best
Stijn Steenbakkers, wethouder gemeente Eindhoven
Frans Stravers, wethouder gemeente Geldrop-Mierlo
Martijn de Kort, wethouder gemeente Helmond
Bertje van Stiphout, wethouder gemeente Nuenen
Thomas van Broekhoven, wethouder gemeente Veldhoven
Suzan van de Goor-Gelens, wethouder Waalre

Gemeenten