Voorzieningen in het Stedelijk Gebied

‘Als waren we één gemeente’ realiseren we gezamenlijk een blijvend en kwalitatief hoogstaand voorzieningen- en evenementenaanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Daarbij gaan we niet uit van gemeentegrenzen, maar stellen we patronen en behoeften van onze regio voorop. Daardoor neemt de kwaliteit toe én zijn we in staat om zoveel mogelijk voorzieningen voor iedereen bereikbaar te maken. Het ijkpunt is niet de gemeentegrens, maar het perspectief van onze inwoners en de maatschappelijke meerwaarde die we voor hen kunnen realiseren. Hier werken we samen aan in het Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen.

Gezamenlijke toekomststrategie voor regionale- en topvoorzieningen en evenementen

In 2021 is de gezamenlijke toekomststrategie voor regionale- en topvoorzieningen en evenementen vastgesteld door de negen gemeenteraden. Ook is in 2021 gewerkt aan een bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2022-2026. De gezamenlijke toekomststrategie is ons kader op basis waarvan we samen beleidskeuzes maken.

In het Jaarprogramma 2022 vindt u het thema Voorzieningen & Evenementen vanaf pagina 21.  

Wethouders Voorzieningen en Evenementen SGE

Stan van der Heijden, wethouder gemeente Best, voorzitter
Kees Vortman, wethouder gemeente Waalre, vice-voorzitter
Monique Esselbrugge, wethouder gemeente Eindhoven
Frans Stravers, wethouder gemeente Geldrop-Mierlo
Marita van Lierop, wethouder gemeente Helmond
Bertje van Stiphout, wethouder gemeente Nuenen
Joep van de Ven, wethouder gemeente Oirschot
Jelle de Jong, wethouder gemeente Son en Breugel
Thomas van Broekhoven, wethouder gemeente Veldhoven

Gemeenten