Bestuurlijk platform

Om sturing te geven aan de samenwerking tussen de negen gemeenten is een Bestuurlijk Platform ingericht. In het Bestuurlijk Platform is elke gemeente bestuurlijk vertegenwoordigd. Het platform bewaakt en ontwikkelt de gezamenlijke visie en borgt de integraliteit van de processen binnen de samenwerking.

Deelnemers

Vergaderschema

Benieuwd wanneer het Bestuurlijk Platform vergadert? Bekijk dan het vergaderschema.
Verslagen van het Bestuurlijk Platform zijn op te vragen bij het secretariaat via info@stedelijkgebiedeindhoven.nl

Datum Vergadering Locatie
11 februari 2022 Bestuurlijk Platform Best
15 april 2022 Bestuurlijk Platform Eindhoven
8 juli 2022 Bestuurlijk Platform Veldhoven
21 oktober 2022 Bestuurlijk Platform Geldrop-Mierlo
16 december 2022 Bestuurlijk Platform Waalre

Gemeenten