Op weg naar een nieuwe samenwerkingsagenda 2022-2026

Het Stedelijk Gebied Eindhoven is op dit moment bezig de Samenwerkingsagenda te actualiseren. De huidige agenda liep tot 2025. Maar intussen zijn veel van de doelstellingen gerealiseerd en is de wereld ingrijpend veranderd. Er zijn zeer grote opgaven en uitdagingen in onze regio! Het is dus tijd voor nieuwe doelstellingen en afspraken. 

Vaststellingsproces nieuwe samenwerkingsagenda

De negen gemeenteraden van het Stedelijk Gebied Eindhoven besluiten over de samenwerking binnen de regio. Om gemeenteraadsleden goed te betrekken bij de vaststelling van de agenda volgen we een bijzonder proces. Op deze pagina vindt u hierover informatie en kunt u het proces volgen.

Het vaststellingproces in hoofdlijnen

28 september 2022 Webinar voor raadsleden over het vaststellingsproces voor de nieuwe samenwerkingsagenda
21 oktober Vrijgeven concept samenwerkingsagenda door Bestuurlijk Platform SGE
21 oktober-23 november Lokale voorbereiding en indienen suggesties en/of wijzigingsvoorstellen
23 november Uiterste inleverdatum suggesties en/of wijzigingsvoorstellen
30 november Bijzondere regioconferentie met stemming over suggesties en wijzigingsvoorstellen
16 december Bespreking suggesties en wijzigingsvoorstellen tijdens bestuurlijk platform SGE
3 februari 2023 Besluit over aangepaste Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026
februari 2023 De Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026  gaat in procedure voor de gemeenteraden ter besluitvorming,
inclusief motivatie m.b.t. suggesties en wijzigingsvoorstellen

 

Meer informatie over het proces

Tijdens het webinar van 28 spetember 2022 is een toelichting gegeven op het vaststellingsproces:
Webinar over Samenwerkingsagenda terugkijken
Infographic van het vaststellingsproces Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026
Toelichting vaststellingsproces Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026


 

Gemeenten