Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

In de wetenschap dat samenwerken altijd sterker maakt, hebben negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten gebundeld. Het stedelijk gebied vormt het hart van Brainport en is een sterke internationaal georiënteerde regio met innovatieve bedrijvigheid en een hoogwaardig woon- en leefklimaat. De gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre vormen samen het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Ambities Brainport

De 9 gemeenten hebben als belangrijkste opdracht om de ambities van Brainport en de doorontwikkeling daarvan te faciliteren met hoogwaardige werkgebieden, een gevarieerd wervend woonklimaat en een aansprekend pakket aan voorzieningen. De samenwerkende gemeenten zijn op een natuurlijke manier onderling verbonden met elkaar. Het gebied heeft door de vele bedrijvigheid een aantrekkingskracht op expats en kenniswerkers. De kracht zit hem in de unieke combinatie van wonen, werken en recreëren. De afwisseling tussen stedelijk en landelijk, tussen high tech en robuust groen, tussen kleinschalige cultuurhistorie en grootstedelijke internationale allure.

Inwoners en ondernemers bewegen zich eenvoudig tussen de 9 gemeenten en ontmoeten elkaar regelmatig. Zo wonen inwoners in de ene en werken zij weer in een andere plaats. Ook maken zij dagelijks gebruik van alle kwaliteiten en voorzieningen binnen het stedelijk gebied. Het is dan logisch om daar waar het meerwaarde heeft bestuurlijk ook de handen ineen te slaan.

Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 en jaarprogramma 2022

In de samenwerkingsagenda 2018 - 2025 (PDF, 6,4 MB) is vastgelegd op welke onderwerpen en thema's de 9 gemeenten samenwerken. De samenwerkingagenda is voor het komende jaar uitgewerkt in het Jaarprogramma 2022

Ontmoet

Wie kunnen de onderlinge samenhang tussen de steden en dorpen in het Stedelijk Gebied Eindhoven beter illustreren dan de inwoners uit het gebied zelf? Daarom vertellen zij in het naslagwerk ‘Ontmoet' (PDF, 11.6 MB) over hun dagelijkse ontmoetingen met anderen en de onderlinge verbondenheid binnen het stedelijk gebied.

Gemeenten