Nieuws RSS-feed https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/ nl Samenwerkingsconvenant SGE ondertekend https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/nieuws/samenwerkingsconvenant-sge-ondertekend Op vrijdag 29 september ondertekenden acht bestuurders gezamenlijk het Samenwerkingsconvenant SGE 2023. Een dag eerder had wethouder Van Lanschot het convenant al namens Eindhoven getekend. Tijdens de bijeenkomst van het Bestuurlijk Platform SGE ondertekenden de burgemeesters van Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre en wethouder De Kort namens Helmond het convenant. In dit convenant zijn de afspraken vastgelegd om onze samenwerking goed te laten functioneren, binnen de door de raden van de deelnemende gemeenten vastgestelde kaders van de nieuwe Samenwerkingsagenda 2023. Net als in 2018 is er voor gekozen om onze inhoudelijke afspraken en de kaders voor de samenwerking vast te leggen in de Samenwerkingsagenda en de (juridische) uitwerking van onze samenwerking, op collegeniveau vast te leggen in dit convenant. Samenwerkingsconvenant SGE 2023 (1.43 MB) , Tue, 03 Oct 2023 15:06:44 +0200 969b4f71-4e1f-44cb-817b-8f3dc5193da1 Jaarlijkse SGE regioconferentie op 4 oktober https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/nieuws/jaarlijkse-sge-regioconferentie-op-4-oktober Op woensdagavond 4 oktober organiseren wij de jaarlijkse regioconferentie. In samenspraak met raadsleden hebben wij hiervoor een programma samengesteld. Daarbij gaan we u in het eerste deel van de bijeenkomst bijpraten, zodat u per thema weet wat u van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven kunt verwachten. Daarna gaan we met u aan de slag. Ieder SGE-thema vraagt om politieke keuzes en afwegingen. Daar gaan we u in meenemen. Voor onze ambtenaren en bestuurders is de uitkomst van de sessies belangrijke input voor de programma's, plannen en visies waaraan we (gaan) werken.   Aanmelden voor de regioconferentie kan via het aanmeldformulier Uitnodiging regioconferentie 2023 (33.47 kB) Fri, 15 Sep 2023 15:10:09 +0200 3f1b0d46-e812-4e53-8533-8c32385707e4 Raadsleden SGE in gesprek over detailhandel en werklocaties https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/nieuws/raadsleden-sge-in-gesprek-over-detailhandel-en-werklocaties Op 31 mei 2023 kwamen de raadsleden van het stedelijk gebied bij elkaar op een zonnige BIC om in gesprek te gaan over de nieuwe Regionale Detailhandelsvisie en de Regionale Programmering Werklocaties. Regionale Detailhandelsvisie Op advies van de Regionale Advies Commissie Detailhandel (RACD) gaven de negen wethouders Economie in 2022 opdracht voor de actualisatie van de detailhandelsvisie: ‘Regionale visie op centra’. Doel van de detailhandelsvisie is het realiseren van een optimaal functionerende detailhandels- en voorzieningenstructuur van centrum- en winkelgebieden in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze visie maakt onderdeel uit van de regionale detailhandelsvisie Metropoolregio Eindhoven. Daarom wordt deze visie besproken tijdens de Omgevingsdag in juli. Voorafgaand daaraan is de concept-visie besproken met raadsleden. Degeactualiseerde regionale detailhandelsvisie SGE wordt dit najaar door de wethouders economie ter besluitvorming aangeboden aan de negen gemeenteraden in het stedelijk gebied. , Regionale Programmering Werklocaties SGE Om te kunnen voldoen aan de behoefte in de markt en de afspraken uit het Verstedelijkingsakkoord hebben de wethouders economie besloten de bestaande bedrijventerreinenprogrammering te actualiseren. Onderdeel hiervan is ook de invulling en mogelijke herijking van het financiële arrangement. De situatie op de markt van werklocaties is sterk gewijzigd. Van een overschot aan werklocaties zien we nu een tekort ontstaan. Voordat we starten met de daadwerkelijke programmering maken we daarom op het niveau van Zuidoost-Brabant een visie op werklocaties. De visie op werklocaties is voorbereid binnen alle subregio’s van het MRE-gebied. Deze visie wordt vastgesteld op de Omgevingsdag in juli. Bureau BMC heeft de conceptvisie gepresenteerd en dilemma's in de visie besproken met raadsleden.  In het najaar volgt de daadwerkelijke programmering. Deze stellen we vast tijdens de Omgevingsdag in december, onder voorbehoud van besluitvorming in het eerste kwartaal van 2024 in de gemeenteraden. , Verslag en presentaties Sfeerverslag SGE bijeenkomst Economie voor raadsleden (1.28 MB) Presentatie Detailhandelsvisie 31 mei 2023 (842.35 kB) Presentatie Visie op werklocaties 31 mei 2023 (887.6 kB) Thu, 06 Jul 2023 16:27:42 +0200 a9b6e0ab-6e49-42b3-ba2b-f415b903ee28 Jaarprogramma SGE 2023 https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/nieuws/jaarprogramma-sge-2023 Op 7 april 2023 heeft het Bestuurlijk Platform SGE het jaarprogramma SGE 2023 vastgesteld. Op het moment dat het jaarprogramma werd vastgesteld was onze nieuwe Samenwerkingsagenda in behandeling bij de negen gemeenteraden in het stedelijk gebied. Dat betekent dat we ons jaarprogramma voor dit jaar nog niet konden baseren op een vastgestelde en geactualiseerde Samenwerkingsagenda. Om toch een relevant en actueel Jaarprogramma te kunnen opstellen, hebben we wel de behandeling van de Samenwerkingsagenda tijdens de regioconferentie van 30 november betrokken bij de voorbereiding. In 2023 is dus sprake van een ‘overgangsjaar’. Nog geen jaarprogramma dat rekening houdt met alle nieuwe afspraken, maar wel een eerste koerswijziging. Sat, 01 Apr 2023 00:00:00 +0200 d3f019d5-fe76-4611-b401-b06a318f3edd Oplevering eerste WoonST woningen in Veldhoven https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/nieuws/oplevering-eerste-woonst-woningen-in-veldhoven In maart 2023 werden de eerste WoonST woningen opgeleverd. Deze gestandaardiseerde sociale huurwoningen kunnen onze woningcorporaties betaalbaar en snel laten bouwen. In september 2022 startte de bouw van de 50 sociale huurwoningen van het project De Nieuwe Erven in Veldhoven (in de nieuwe wijk Zilverackers). In twee jaar is dit project van intentieovereenkomst naar oplevering gebracht, met een bouwtijd van minder dan 7 maanden. Een mooi voorbeeld van woningbouwversnelling in het SGE-gebied! Binnenkort starten de gemeenten in het stedelijk gebied samen met de woningcorporaties de tweede aanbesteding van WoonST woningen, waarbij extra aandacht is voor energie en duurzaamheid. Eerste opgeleverde WoonST woningen in Veldhoven Fri, 31 Mar 2023 00:00:00 +0200 fc1a6177-e66f-4c90-81e0-96099437ddd2