Jaarlijkse SGE regioconferentie op 4 oktober

Op woensdagavond 4 oktober organiseren wij de jaarlijkse regioconferentie. In samenspraak met raadsleden hebben wij hiervoor een programma samengesteld. Daarbij gaan we u in het eerste deel van de bijeenkomst bijpraten, zodat u per thema weet wat u van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven kunt verwachten. Daarna gaan we met u aan de slag. Ieder SGE-thema vraagt om politieke keuzes en afwegingen. Daar gaan we u in meenemen. Voor onze ambtenaren en bestuurders is de uitkomst van de sessies belangrijke input voor de programma's, plannen en visies waaraan we (gaan) werken.