09/04/2017

Zomerconferentie: wat gaan we de komende jaren binnen het SGE doen?

Op donderdag 31 augustus hielden we een Zomerconferentie, een bijeenkomst voor raadsleden, externe partners en bestuurders van de negen gemeenten over de nieuwe samenwerkingsagenda voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. De eerste ideeën zijn gepresenteerd en er is over gediscussieerd door de aanwezigen. De nieuwe agenda wordt beschreven welke thema’s de gemeenten de komende jaren samen gaan oppakken: ruimte, wonen, economie en voorzieningen.

Enkele highlights wat betreft concrete actiepunten:

  • Omdat ruimtegebruik de basis vormt voor al deze, of liever: alle, activiteiten willen we een gezamenlijke ruimtelijke visie voor het Stedelijk gebied maken.
  • Wonen: de focus ligt eerst op de majeure projecten en de positionering ervan (zodat ze elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren). We willen snel duidelijkheid voor betrokken partijen zodat er snel gebouwd kan worden. We gaan daarnaast werken aan een regionale visie op wonen voor de langere termijn.  
  • Economie: we maken een kwaliteitsslag op bestaande bedrijventerreinen als het gaat om thema’s als duurzaamheid, veiligheid en aantrekkelijkheid. We willen verder knelpunten oplossen die veroorzaakt worden door het feit dat de negen gemeenten zijn verdeeld over twee arbeidsmarkt-regio’s.
  • Voorzieningen: we werken toe naar een situatie waarin het voorzieningenaanbod in de regio op elkaar wordt afgestemd. Op die manier wordt het mogelijk om gezamenlijk topvoorzieningen ‘in de lucht te houden’ in plaats van dat elke gemeente voor zichzelf slechts een middelmatig aanbod kan bieden.

Tot slot is ook Governance een onderdeel van de agenda: hoe besturen en regelen we al die actiepunten.

De samenwerkingsagenda beschrijft wat we samen gaan doen en hoe we dat aanpakken. De agenda wordt volgens de huidige planning eind 2017 door de gemeenteraden vastgesteld. Dat is dus aan het eind van de huidige bestuursperiode. De inhoud (welke keuzes worden er gemaakt in de nieuwe visies en plannen?) is uitdrukkelijk voorbehouden aan de nieuwe gemeenteraden, die vanaf maart 2018 actief zullen zijn.

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten