08/25/2017

Zomerconferentie doorontwikkeling samenwerking

De zomerconferentie over de doorontwikkeling en samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven is op 31 augustus in de Cacaoafabriek in Helmond.

Sinds januari 2017 zijn de negen gemeenten bezig met de evaluatie en doorontwikkeling rondom hun samenwerking. Zowel de evaluatie als de doorontwikkeling zijn uitgevoerd door Berenschot. De afgelopen maanden zijn raadsleden over de voortgang meerdere keren geïnformeerd. Ook hebben zij op 14 juni jl. het evaluatierapport van Berenschot ontvangen.

Alle input samen verwerkt tot conceptagenda

Naast de evaluatie is een proces voor de doorontwikkeling gestart. Hiervoor is een werkgroep ingesteld bestaande uit negen bestuurders en negen MT-leden uit de regio. Zij hebben de afgelopen maanden interviews gehouden met smaakmakers uit alle negen gemeenten, gesproken met gemeenteraden en verdiepende gesprekken gevoerd met maatschappelijke denktanks. In deze maatschappelijk denktanks zaten externe deskundigen, bestuurders en raadsleden. Samen met de uitkomsten van de evaluatie is al deze input de afgelopen tijd verwerkt tot een concept-agenda die antwoord geeft op de vraag wat de negen gemeenten de komende jaren samen willen gaan doen. Daarbij is een voorstel voor een uitvoeringsarrangement ontwikkeld; oftewel hoe gaan de negen gemeenten samen de agenda realiseren?

Raadsleden kunnen meedenken

De concept voorstellen zijn nu gereed en worden aan raadsleden gepresenteerd tijdens de zomerconferentie. Ook hebben raadsleden dan de kans om mee te denken, inbreng te leveren en te reageren op de voorstellen. Externe partners die zijn betrokken tijdens de doorontwikkeling zijn ook uitgenodigd voor de zomerconferentie. Met de input van raadsleden maakt de werkgroep het definitieve voorstel voor de agenda en het uitvoeringsarrangement. De planning is als volgt: het definitieve voorstel wordt in september aan de colleges aangeboden en op 28 september 2017 aan de gemeenteraden gepresenteerd. Vervolgens is het aan de gemeenteraden om dit najaar hierover een besluit te nemen.   

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten