12/10/2019

Stedelijk Gebied Eindhoven vraagt  rijksbijdrage voor regionale voorzieningen

In de wetenschap dat samenwerken altijd sterker maakt, hebben negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hun krachten gebundeld. Op vrijdag 6 december hebben de SGE gemeenten hun bidbook voor de Financieringsregeling Voorzieningen onderdeel van de Regio Deal Brainport Eindhoven aan Brainport Development aangeboden. Het stedelijk gebied vormt het hart van de Brainport regio en bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Met dit bidbook verzoeken de SGE gemeenten Brainport Development om een drietal projecten te co-financieren, variërend binnen de thema’s natuur, cultuur- en sportvoorzieningen.

Stedelijk Gebied Eindhoven

De doelstelling van het SGE is om ‘als ware we één gemeente’ gezamenlijk een blijvend en kwalitatief hoogstaand voorzieningen- en evenementenaanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie te realiseren. “In de samenwerking wordt over de gemeentegrenzen heen gekeken en gedacht vanuit het belang van onze inwoners en het vestigingsklimaat”, aldus Daan de Kort (Wethouder en voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg). Daardoor neemt de kwaliteit toe én zijn we in staat om zoveel mogelijk voorzieningen voor iedereen bereikbaar te maken. Deze aanvraag is een goed voorbeeld van deze succesvolle samenwerking binnen het SGE.

De Financieringsregeling Voorzieningen

Voor de ontwikkeling van de regio is het belangrijk te investeren in goede voorzieningen voor iedereen. Om verbindingen tussen inwoners van de hele regio te versterken en meer mensen mee te laten doen, stelt de Regiodeal via de Financieringsregeling Voorzieningen (internationals en wijken & buurten) 7 miljoen euro aan Rijksbijdrage beschikbaar. Met het ingediende bidbook vraagt het SGE een cofinanciering aan voor het verbeteren van de stad-landrelatie met behulp van kunst en cultuur in het project “kunstroute- netwerk” verspreid over bijna de hele SGE regio. Daarnaast wordt er een financiële bijdrage gevraagd voor de uitbreiding van het Van Gogh Museum Vincentre in Nuenen en voor het geven van een kwaliteitsimpuls aan de sport en (be)leefcampus de Braak in Helmond.

Besluitvorming

Het bidbook werd op donderdag 5 december 2019 door het Portefeuille-houdersoverleg Voorzieningen & Evenementen van de negen gemeenten vastgesteld. Op vrijdag 6 december is het bidbook aangeboden aan Brainport Development. Op 11 december worden de projecten gedeeld met het bestuur van Stichting Brainport. Begin januari 2020 worden de gemeenten door Brainport Development geïnformeerd over de officiële toekenning. Wethouder en voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Daan de Kort: “Wij zijn enthousiast over de drie projecten. Deze zorgen voor een versterking van de voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Ik ben trots hoe de samenwerking tussen de gemeenten in dit traject is verlopen”. 

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten