03/23/2022

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de bijdragen van Gemeente Nuenen, ASML, BPD Cultuurfonds, BrabantC, Mondriaanfonds en veel lokale en regionale bedrijven wordt een museum van internationale allure gebouwd.

Het SGE spande zich in om deze gelden voor het Vincentre binnen te halen vanwege het belang van de culturele erfenis van Vincent van Gogh voor de regio. Hij leefde en werkte hier slechts twee jaar (1883-1885) maar maakte in die periode maar liefst een kwart van zijn totale oeuvre. In deze periode maakte hij het dagelijkse, harde leven van boeren en wevers tot uitgangspunt. Onder meer het schilderij De Aardappeleters schilderde hij hier.

We willen zijn culturele erfenis beter leren kennen en behouden. Maar niet alleen voor onszelf; Vincent van Gogh spreekt wereldwijd bij miljoenen mensen tot de verbeelding. Met een aansprekend museum kunnen we zijn verhaal met de wereld delen. Het zal bezoekers naar onze regio trekken en een langer verblijf stimuleren. Ook draagt deze culturele ‘magneet’ bij aan het vestigingsklimaat in de regio. Het museum heeft dus zowel een maatschappelijk-culturele als een economische betekenis.

Met de nieuwe inrichting van museum Vincentre wordt ook een duidelijke relatie gelegd met het Van Gogh Nationaal Park, het landschap waar Van Gogh zich zo mee verbonden voelde. Zo is het museum al het startpunt van de 435 km lange Van Gogh fietsroute en het middelpunt van een wandelroute (10 km) door het omliggende landschap. Ook bij de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park is het SGE betrokken. 

Meer nieuws

Raadsleden SGE in gesprek over detailhandel en werklocaties

Op 31 mei 2023 kwamen de raadsleden van het stedelijk gebied bij elkaar op een zonnige BIC om in gesprek te gaan over de nieuwe Regionale Detailhandelsvisie en de Regionale Programmering Werklocaties.

Lees dit bericht »

Jaarprogramma SGE 2023

Op 7 april 2023 heeft het Bestuurlijk Platform SGE het jaarprogramma SGE 2023 vastgesteld.

Lees dit bericht »

Samenwerkingsagenda SGE naar gemeenteraden

In april en mei wordt de Samenwerkingsagenda SGE 2023 voor besluitvorming voorgelegd aan de negen gemeenteraden in het stedelijk gebied.

Lees dit bericht »

Gemeenten