02/16/2018

Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld

Eind 2017/begin 2018 zijn alle negen gemeenteraden van de gemeenten in het Stedelijk gebied Eindhoven (SGE) akkoord gegaan met de Samenwerkingsagenda 2018-2025.

We kunnen nu aan de slag met de versterking van de samenwerking op de thema’s wonen, werken en voorzieningen. 

Afgelopen jaren hebben de negen gemeenten goede resultaten geboekt op het gebied van Wonen en Werken. In 2017 is deze samenwerking geëvalueerd. In de nieuwe agenda zijn, mede op basis van de evaluatie, nieuwe richtingen, meer samenhang en een versterkte werkwijze vastgelegd. De agenda heeft een looptijd tot het jaar 2025, waarin de onderwerpen Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte centraal staan.

De resultaten van de samenwerking dragen bij aan de versterking van de unieke combinatie van wonen, werken en recreëren in het Daily Urban System in het Brainportgebied. Brainport heeft inmiddels, als derde economische ‘motor’ van Nederland, net als de regio’s Amsterdam en Rotterdam de status van Mainport gekregen van het kabinet. De samenwerking in het SGE is erop gericht om de kansen die dat biedt optimaal te kunnen benutten.

Een aantal voorbeelden uit de nieuwe samenwerkingsagenda zijn:

  • Stimuleren van innovatieve en nieuwe woonvormen;
  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op wonen met bijbehorende programmering;
  • Meer transparantie voor woningzoekenden op de sociale huurwoningmarkt;
  • Vergroten van kwaliteit op bedrijventerreinen o.a. op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en aantrekkelijkheid;
  • Bedrijven behouden en vestigen in onze regio:
  • Stimuleren van innovatie op bestaande bedrijventerreinen;
  • Strategie voor hoogstaand regionaal aanbod van sport, cultuur en recreatie;
  • Versterken van bekendheid en bereikbaarheid van voorzieningen en evenementen;

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied Eindhoven vormt een levend netwerk. Ruim een half miljoen mensen wonen, werken, recreëren en leren elke dag binnen deze compacte regio. De potentie van dit gebied is enorm! De één wil rustig wonen, maar werkt in een internationaal topbedrijf of doceert aan de universiteit. De ander woont juist graag in een sterk stedelijke gemeenschap, maar werkt of recreëert in de regio. Die combinatie en vervlechting van verschillende woon-, leef- en werkklimaten op zo’n relatief kleine oppervlakte maakt het Stedelijk Gebied Eindhoven bijzonder.

Meer nieuws

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: Raadsleden dienen 23 voorstellen in

Maar liefs 23 voorstellen leverden regioraadsleden aan voor de regioconferentie van volgende week woensdag. Dat wordt een levendige avond!

 

Lees dit bericht »

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: gemeenteraden aan zet

Op 21 oktober 2022 heeft het bestuurlijk platform van SGE het concept vrijgegeven van de nieuwe samenwerkingsagenda SGE 2022-2026. Tot 23 november zijn de gemeenteraadsleden van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven aan zet om…

Lees dit bericht »

Bouw eerste WoonST-woningen van start

Onlangs werd gestart met de bouw van de eerste WoonST-woningen. WoonST is een initiatief van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en dertien Zuidoost-Brabantse woningcorporaties. Doel was om sneller en goedkoper te kunnen bouwen. Een…

Lees dit bericht »

Gemeenten