09/07/2018

Ruimte: ons leefgebied indelen met de neuzen in dezelfde richting

Kwartiermaker Jeroen IJff (Veldhoven) en voorzitter PoHo Piet Machielsen (Oirschot)

Ruimte is een nieuw thema binnen het SGE. Samenwerken op het gebied van Wonen, Economie en voorzieningen roept basale ruimtelijke vragen op. De thema’s hebben alle drie een ruimtelijke impact en hebben daardoor ook effect op elkaar. Samenwerking op Ruimte schept daarom de noodzakelijke verbinding om op de andere drie thema’s mooie dingen te kunnen doen en te komen tot een verdere versterking van de ruimtelijke structuur. Ook grote maatschappelijke opgaven rond recreatie, natuur en klimaat vragen om een gezamenlijke aanpak.

Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg is Piet Machielsen (Oirschot): “We hebben een aantal concrete opgaven benoemd onder het thema Ruimte. Mijn eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat bestuurders en ambtenaren met de neuzen in dezelfde richting staan en dat er een gedeeld beeld ontstaat hoe die opgaven aan te vliegen. Een leuke uitdaging waar hij graag de schouders onder zet.” Hij vult aan “In het PoHo gaan we als negen gemeenten kijken wat we moeten doen om de visie en het uitvoeringsprogramma Brainport City te verrijken en door te ontwikkelen .”

In Brainport City werken we als SGE samen met Brainport Development, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Rijk , Eindhoven Airport en NS. Het doel is het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers te verbeteren in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Ambtelijk kwartiermaker Jeroen IJff (Veldhoven) en voorzitter PoHo Piet Machielsen nemen het PoHo en de raden mee om dit najaar tot een gedragen regiodekkende agenda en een werkprogramma te komen. Die regioagenda biedt de kans om binnen de 9 gemeenten vanuit een gezamenlijk kader te werken. Ook vormt ze een sterk uitgangspunt voor gezamenlijk overleg of onderhandelingen met provincie en rijk.

Orde in de chaos scheppen
Over Ruimte wordt in verschillende gremia gesproken. IJff: “Met het werkprogramma, wil ik orde in de chaos scheppen. Er moet duidelijkheid komen waar wij beslist met z’n negenen over willen gaan. Daarom ga ik samen met het PoHo zorgen voor meer focus, integraliteit en verbinding tussen onze gemeenten”. Piet Machielsen vult aan: “Op die manier spreken we met één krachtige stem richting Brainport City, de provincie en het Rijk. Dat is belangrijk omdat we dan beter onze visie en belangen voor het voetlicht kunnen brengen. Daarvoor is het nodig dat we ook ruimtelijk als één gemeente opereren.”

Gezonde verstedelijking en Slimme Stad
“Gezonde verstedelijking en Slimme Stad zijn maatschappelijke opgaven die binnen het thema Ruimte vallen.”, zegt Jeroen IJff. “Het gaat dan bijvoorbeeld om opgaven op het gebied van recreatie, natuur, de opvang van water, klimaatadaptatie en hittestress.” De oplossing voor dit soort vraagstukken is niet binnen gemeentegrenzen te verwezenlijken. Het is veel effectiever om onze energie te bundelen en samen te werken. De portefeuillehouders Ruimte voeren op dit moment oriënterende en beeldvormende gesprekken hierover. Tijdens de raadsledenbijeenkomst op 3 oktober aanstaande, verkennen ze het thema graag met raadsleden, zodat zich een gezamenlijke focus voor 2019 kan aftekenen.

 

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten