07/06/2021

Reactie Rekenkamercommissies onderzoeken Metropool Regio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven

De rekenkamers van de gemeenten Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.s., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre onderzoeken gezamenlijk de sturing, de uitvoering en toekomstige opgaven van de Metropool Regio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Het doel is in beeld te brengen hoe effectief en efficiënt de samenwerkingsafspraken zijn van beide samenwerkingsverbanden.

Voorzitter Jos van Bree van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven is op de hoogte gebracht van het onderzoek, zijn reactie: ‘Als SGE samenwerking werken wij aan maatschappelijke opgaven voor onze inwoners en bedrijven. Met de projecten binnen de thema’s Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte leveren wij een bijdrage aan een fijne woon- en leefomgeving voor huidige en toekomstige bewoners van het stedelijk gebied oftewel het hart van onze Brainportregio. Het is altijd prettig als er meegekeken wordt op wat voor manier we onze ambities nog beter kunnen realiseren. Daar leren we van en we kunnen het onderzoek gebruiken bij de actualisatie van onze samenwerkingsagenda. Ik zie de resultaten dan ook met belangstelling tegemoet.’

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is een samenwerking tussen de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De negen gemeenten werken samen op de vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. De rekenkamercommissies van Oirschot en Helmond werken niet mee aan het onderzoek.

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten