02/18/2021

Middelen van BZK toegekend voor de bouw van ruim 1800 woningen in het Stedelijk Gebied Eindhoven

De gemeenten Eindhoven, Helmond en Geldrop-Mierlo hebben een positieve reactie ontvangen op hun drie aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Het gaat om de projecten Geldrop Centrum, Helmond Brainport Smart District en Eindhoven District E. De drie projecten zijn samen goed voor het versnellen van de bouw van ongeveer 1800 woningen in onze regio. Het ministerie ondersteunt de projecten met ruim 12.5 miljoen euro. Voorwaarde is dat de gemeenten een zelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar stellen. Met de bijdrage van het Rijk is het voor de gemeenten mogelijk om betaalbare woningen te realiseren voor mensen die nu bijvoorbeeld jaren op een woning moeten wachten.

Geldrop Centrum

Het project Geldrop Centrum omvat de bouw van circa 800 woningen, waarvan tenminste 50 % betaalbare woningen. “Ik ben ongelooflijk blij met de steun vanuit de woningbouwimpuls. We kunnen nu zorgen voor een substantieel aandeel aan sociale- en middeldure woningen in de huur- en koopsector voor een brede doelgroep. Daarmee spelen we in op de woningbehoefte in onze gemeente en de SGE regio. We hopen hiermee de druk op de woningmarkt te kunnen verlichten”, aldus Marc Jeucken, wethouder uit Geldrop-Mierlo. De subsidie is ook bedoeld om een impuls te geven aan de bredere opgave die aan woningbouw in het centrum van Geldrop is gekoppeld, zoals het realiseren van parkeeroplossingen, het verbeteren van verkeerstructuren en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Helmond Brainport Smart District  

In Helmond worden de middelen gebruikt om de tijdelijke woningen in Brainport Smart District (BSD) te realiseren. Hier is ruimte voor ca. 500 tijdelijke woningen, waarvan de eerste nog dit jaar worden opgeleverd. Wethouder Cathalijne Dortmans: “Met deze middelen brengen we het realiseren van Brainport Smart District weer een stap dichterbij. Met dit project zetten we in op een sterk innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling voor een brede doelgroep. Tijdelijke woningbouw draagt op korte termijn bij aan het oplossen van het woningtekort. Binnen Brainport Smart District kunnen we nu tijdelijke woningen versneld en betaalbaar mogelijk maken op een duurzame wijze.”

Eindhoven District E

In het project Eindhoven District E gaat het om 510 woningen erbij in hartje centrum. Wethouder Yasin Torunoglu uit Eindhoven: “Voor Eindhoven betekent dit dat we de parkeerplaats bij het station gaan ombouwen tot een nieuwe hotspot in de binnenstad. Het project District E geeft met de drie torens en de gezellige ontmoetingsplekken het gebied een impuls die het verdient. Ik kan niet wachten tot de eerste schop de grond in gaat. De toekenningen van de drie projecten is geweldig nieuws voor onze regio! De druk op de woningmarkt is enorm groot. Met deze steun kunnen we zo’n 1800 woningen realiseren voor mensen met een kleine portemonnee of die net iets meer te besteden hebben.”

4300 woningen erbij in de regio

De negen SGE gemeenten hebben samen een bidbook gemaakt en tijdens zowel de eerste als tweede ronde de aanvragen voor de woningbouwimpuls afgestemd. In de eerste tranche kregen de gemeente Helmond en Eindhoven subsidie toegekend. Het ging om de projecten Helmond (Centrum-Noord: 900 woningen) en Eindhoven (Castiliëlaan:700 woningen en Emmasingelkwadrant: 900 woningen). De toekenningen vanuit de eerste en tweede tranches (het gaat hier in totaal om 31,5 miljoen euro subsidie) zijn belangrijke bijdragen voor de regio. Hiermee worden de komende jaren circa 4.300 woningen versneld gebouwd.

Woondeal en woningbouw versnellen

De negen gemeenten in het SGE hebben in maart 2019 samen met het Rijk en de Provincie een woondeal gesloten waarin is afgesproken om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, gezien de druk die op dit moment op de woningmarkt is ontstaan. De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Alle smaken woonmilieus zijn in het stedelijk gebied te vinden. Die diversiteit is onze kracht en dé kern die we willen versterken.

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten