02/23/2022

Gezocht: (tijdelijke) voorzitter Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven

Ben jij maatschappelijk betrokken? Wil jij graag een steentje bijdragen aan de sociale huisvesting in de regio Eindhoven en is jouw creativiteit een drijfveer om voor elke urgentieaanvraag een maatwerkoplossing te bieden? Lees dan verder!

Wat houdt de urgentieregeling in?

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) hebben samen met de werkzame woningcorporaties in het gebied regels opgesteld voor het verhuren van woningen met voorrang voor urgent-woningzoekenden. Dit zijn mensen die in een noodsituatie zitten, van alles geprobeerd hebben, maar die het niet lukt om op eigen kracht een woning te vinden. Zij kunnen urgentie aanvragen bij één van de woningcorporaties. Deze aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan een onafhankelijke Urgentiecommissie, die door de gemeenten en de woningcorporaties is ingesteld. De Urgentiecommissie bestaat uit een voorzitter, vier commissieleden en vier plaatsvervangende leden. Als deze commissie positief besluit, krijgt de woningzoekende met voorrang een huurwoning toegewezen.

Wie zoeken we?

In verband met het aftreden van de voorzitter, zijn wij per 1 april 2022 op zoek naar een nieuwe (tijdelijke) voorzitter die vanuit zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid invulling wil geven aan deze commissie.

Waar moet je aan voldoen?

Je bent onafhankelijk ten opzichte van (de besturen van) de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de daarin werkzame woningcorporaties. We hechten er aan dat de commissieleden enige kennis hebben van de woningmarkt in het Stedelijk Gebied Eindhoven en daarnaast beschikken over verschillende deskundigheden. Kennis van de wereld van sociale huur en relevante juridische kennis zijn een pre. Je bent van onbesproken gedrag en kunt dit aantonen met een Verklaring Omtrent het Gedrag. Net als de andere commissieleden moet je in staat zijn om zijn om zelfstandig een oordeel te vormen over een op papier omschreven urgentieaanvraag. Dat vereist het vermogen om de door de aanvrager omschreven problematiek goed te kunnen analyseren, met name waar het gaat om de zwaarte van die problematiek in relatie tot de in de Urgentieverordening omschreven criteria voor urgentie. Je zal vervolgens dat oordeel overtuigend moeten kunnen presenteren in de commissievergadering, maar ook open moeten staan voor de argumenten van een of meer andere commissieleden. Het is daarbij belangrijk dat je in staat bent om casussen vanuit meerdere perspectieven te beoordelen en belichten. Daarnaast adviseer je de colleges van de negen gemeenten over specifieke situaties die om toepassing van de hardheidsclausule vragen. Als voorzitter stuur je de Urgentiecommissie aan. Jouw stem geeft de doorslag als de stemmen staken. Als voorzitter van de vergadering zal je een ‘natuurlijk’ overwicht moeten hebben en heb je de verantwoordelijkheid om alle commissieleden actief te betrekken bij de overleggen. Het uitvoeren van specifieke voorzitterstaken vraagt daarnaast een intensieve samenwerking en afstemming met de secretarissen van de commissie. Het kan voorkomen dat de voorzitter van de Urgentiecommissie ook namens de Urgentiecommissie verweer moet voeren bij de bezwaarcommissie. Het is daarom een pre als je als voorzitter ervaring hebt met het voeren van verweer. We zoeken een ´mensen-mens´ met goede contactuele vaardigheden en met humor. Je bent zeer breed maatschappelijk georiënteerd en hebt een grote betrokkenheid bij mensen. Een flexibele instelling is van belang om de commissie soepel te laten functioneren. Qua profiel zijn we op zoek naar mensen met eigenschappen die in de afbeelding zijn weergegeven. Het gaat om een functie met een beperkte
onkostenvergoeding.

Wat wordt er van je verwacht aan inzet en tijd?

Je wordt in eerste instantie benoemd voor de periode tot 1 januari 2024. De commissie komt zo vaak als nodig is bij elkaar. Op dit moment betekent dat een dagdeel per twee weken. Er wordt van je verwacht dat je je vooraf inleest in de dossiers die tijdens de vergadering behandeld worden. Het secretariaat van de Urgentiecommissie bereidt deze stukken voor. De taken van de voorzitter zijn wat uitgebreider en
zwaarder dan die van de overige leden. De afhandeling middels brieven wordt door het secretariaat uitgevoerd, maar de voorzitter moet hiervoor tekenen. Deze handelingen rondom een vergadering vragen gemiddeld zo’n 4 uur tijd. Tijdstip en locatie wordt door de commissieleden zelf in onderling overleg bepaald. Als voorzitter heb je daarnaast een rol bij de behandeling van zaken door de onafhankelijke
bezwaarcommissie. Deze vergadert momenteel een dagdeel per zes weken, maar dit kan wijzigen als het aantal bezwaren toe- of afneemt. De voorbereiding, de vergadering en de afronding hiervan vragen ongeveer 4 uur per zes weken.

Interesse?

Als je interesse hebt, kan je tot en met 13 maart je reactie per e-mail sturen naar info@urgentie-sge.nl ter attentie van Kay Thijssen. Wij zijn benieuwd naar jouw invalshoek, jouw rolopvatting en jouw motivatie om aan deze commissie deel te nemen. Uiteindelijk benoemen de colleges van de negen gemeenten de voorzitter van de Urgentiecommissie.

Behoefte aan meer informatie?

Meer informatie over de Urgentieverordening of de Urgentiecommissie kun je hier op onze website lezen. Heb je nog vragen over de vacature, mail dan naar info@urgentie-sge.nl met vermelding van je telefoonnummer. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

 

 

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten