10/07/2022

Financiering ROW van 2,5 miljoen voor Microtuin

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) kende Microtuin een financiering van 2,5 miljoen euro toe voor de herontwikkeling van het voormalige KPN-gebouw aan de Prof. Dr. Dorgelolaan in Eindhoven. Het is de tweede financiering van het fonds.

Microtuin

Microtuin is een samenwerking tussen Microlab (Eindhoven) en De Stadstuin (Utrecht) die, voor in ieder geval een periode van 10 jaar, het gebouw geschikt maken voor partijen die op zoek zijn naar (flexibele) werklocaties. Het voormalige KPN-gebouw is een markant gebouw van ruim 23.000 m2 dat al enige tijd leeg staat. Het moet de komende jaren een plek worden waar onder meer bewoners van omliggende wijken terechtkunnen voor opleidingen en maatschappelijke, culturele, groene en creatieve werkplekken en initiatieven.

KnoopXL

Het gebouw ligt binnen de gebiedsontwikkeling KnoopXL. De financiële bijdrage moet ervoor zorgen dat Microtuin de ontwikkeling van het gebied een impuls geeft. Rik Visser van Microlab zegt daarover op de wesite van de gemeente Eindhoven: “Als ecosysteembouwers zijn De Stadstuin en wij superenthousiast om op deze geweldige plek een platform te bieden waar honderden bedrijven, onderwijsinstellingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties op kunnen bouwen. Maar dat kunnen we niet alleen. Het vertrouwen van NS Vastgoed, de inspanning van de ruimtelijke en horecateams van gemeente Eindhoven en de financiële steun van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties maken de ambitieuze visie mede mogelijk."

Over ROW

Het ROW is een initiatief van Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Doel van de regeling is stimulering van het creëren van werklocaties op bestaande bedrijventerreinen. Het ROW stemde in met het toevoegen van deze locatie aan de regeling. Het TU/e Science Park was al opgenomen in de lijst van bedrijfslocaties behorende bij de subsidieverordening. Het voormalige KPN-gebouw grenst hieraan. Het verbindt het TU/e Science Park met het gebied KnoopXL.

Microtuin past binnen de doelstellingen van het ROW: een concept met werklocaties gericht op de doelgroep van het ROW, waarin techniek, kennis en design samenkomen. Ook herontwikkeling van een bestaand gebouw dat ruimte biedt aan ondernemers om op een innovatieve manier met elkaar te kunnen samenwerken sluit goed aan bij de doelstellingen. De deelnemers in het ROW-fonds zijn de 9 deelnemende gemeenten én provincie Brabant.

Meer nieuws

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: Raadsleden dienen 23 voorstellen in

Maar liefs 23 voorstellen leverden regioraadsleden aan voor de regioconferentie van volgende week woensdag. Dat wordt een levendige avond!

 

Lees dit bericht »

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: gemeenteraden aan zet

Op 21 oktober 2022 heeft het bestuurlijk platform van SGE het concept vrijgegeven van de nieuwe samenwerkingsagenda SGE 2022-2026. Tot 23 november zijn de gemeenteraadsleden van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven aan zet om…

Lees dit bericht »

Bouw eerste WoonST-woningen van start

Onlangs werd gestart met de bouw van de eerste WoonST-woningen. WoonST is een initiatief van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en dertien Zuidoost-Brabantse woningcorporaties. Doel was om sneller en goedkoper te kunnen bouwen. Een…

Lees dit bericht »

Gemeenten