09/28/2018

Economie: Wij vormen het hart van de Brainport regio

Jos van Bree (Helmond), voorzitter PoHo Economie

Randvoorwaarden bieden voor economisch succes en dus ook voor werkgelegenheid, dat is een taak van gemeentelijke overheden. “Dat kúnnen we gewoon niet als negen gemeenten apart,” zegt Jos van Bree wethouder in Helmond en voorzitter van het PoHo Economie, “Wij vormen het hart van de Brainport regio. En economische activiteit beweegt zich niet keurig binnen gemeentegrenzen.”

“De 1-loket functie is een mooi voorbeeld van wat we met z’n negenen voor elkaar kunnen krijgen,” zegt Jos van Bree, , “Een bedrijf heeft via één loket toegang tot de hele regio. Daar wordt veel breder dan voorheen gekeken in welke van de negen gemeenten een bedrijf het best kan landen. Zo overstijgen we het puur lokale belang. En het is natuurlijk in ons aller belang om voor zo’n bedrijf érgens in onze regio een passende plek te vinden.”

Uniek in Nederland

Van Bree noemt de mooie stappen die in de vorige periode zijn gezet: de afspraken over de bedrijventerreinen, het verdelen van de pijn die ontstond toen daarin moeilijke keuzes werden gemaakt en het samen met de BOM oprichten van het ROW, een fonds waarop ondernemers en ontwikkelaars een beroep kunnen doen om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. “Dat we dit samenhangend hebben aangepakt is uniek in Nederland.”

Kwaliteitsslag

Tijd voor de volgende stap: een kwaliteitsslag naar meer duurzaamheid, veiligheid en aantrekkelijkheid. Van Bree zegt: “We willen landelijk leidend zijn op die gebieden.” Hoe die in de Samenwerkingsagenda 2018-2025 geformuleerde ambitie precies ingevuld gaat worden, is in de komende periode onderwerp van gesprek: in het PoHo Economie en op de Regioconferentie van raadsleden dit najaar. “Het is nu mijn prioriteit om toe te werken naar een gezamenlijk beeld. Waar willen wij samen over gaan binnen het thema economie? De samenhang is in onze regio heel groot. We moeten dit gezamenlijk oppakken.”

Economisch voorop blijven lopen

Nog een onderwerp dat Jos van Bree aan het hart gaat is het startersklimaat: “Startende ondernemers zorgen voor nieuwe product-marktcombinaties, nieuwe vindingen, nieuwe werkwijzen. Om als regio economisch voorop te blijven lopen, moeten startende ondernemers zich welkom voelen.” De mogelijkheid om vanuit onderwijs door te groeien naar bedrijfsleven, zoals in de samenwerking tussen de Automotive Campus met Lightyear gebeurt, is één aspect daarvan. Een andere innovatieve ontwikkeling is het creëren van zogeheten werklandschappen. Van Bree: “Je ziet dat de traditionele scheiding tussen werken en leven steeds meer wordt losgelaten. Op bedrijventerreinen vind je steeds vaker een fitnesscentrum, een broodjeszaak of een kinderdagverblijf.” Of het daar in deze regio ook naartoe moet? Jos van Bree: “De koers bepalen we de komende tijd samen!”

Bekijk hier het introductiefilmpje van Jos.

 

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten