11/23/2017

Colleges gaan voor een stevige (nieuwe) samenwerkingagenda

De negen gemeenten gaan hun samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) verstevigen. Afgelopen jaren hebben zij o.a. samengewerkt en resultaten geboekt op het gebied van Wonen en Werken. Dit jaar is deze samenwerking geëvalueerd en vernieuwd. De colleges van de gemeenten hebben de nieuwe agenda, met daarin nieuwe richtingen, meer samenhang en een versterkte werkwijze vastgesteld. De komende maanden zijn de gemeenteraden aan zet om een besluit te nemen over de nieuwe samenwerkingsagenda.

Eerdere resultaten op het gebied van Wonen en Werken

Op het gebied van Wonen zijn al resultaten geboekt. Zo is er een gezamenlijke urgentieregeling waardoor urgent woningzoekenden toegang hebben tot het aanbod vanuit andere gemeenten. Daarnaast zijn er afspraken over woningbouw.

Binnen het thema Werken zijn afspraken gemaakt over Bedrijventerreinen, zoals welke terreinen (door)ontwikkeld worden en welke niet. En voor detailhandel is de Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD) in het leven geroepen om advies te geven over ontwikkelingen die om een regionale afstemming vragen. Voor ondernemers is het portaal 1-loket.org ontwikkeld zodat zij één toegangspoort hebben voor al hun huisvestingsvragen binnen het SGE.

Gezamenlijk eigenaarschap en voortgang op thema’s

Begin 2017 zijn de gemeenten een traject gestart voor evaluatie en doorontwikkeling van hun samenwerking. Tijdens dit traject hebben gemeenteraden, externe partners, colleges, portefeuillehouders en ambtenaren gesproken en meegedacht. De eerste stap was een grondige evaluatie van de samenwerking. Deze is door Berenschot uitgevoerd en laat een positief kritisch beeld zien. Uit het rapport blijkt dat de afgelopen jaren meer vertrouwen, transparantie en flexibiliteit in de samenwerking is ontstaan. De negen gemeenten zijn meer ‘als ware één gemeente’ gaan werken en er wordt gezamenlijk eigenaarschap gevoeld waardoor er voortgang is geboekt op diverse thema’s.

Evaluatie als basis voor nieuwe agenda

Het evaluatierapport is een belangrijke basis geweest voor de nieuwe samenwerkingsagenda. De agenda heeft een looptijd tot het jaar 2025, waarin de onderwerpen Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte centraal staan.  

Een aantal voorbeelden uit de nieuwe samenwerkingsagenda zijn:

 • Stimuleren van innovatieve en nieuwe woonvormen;
 • Gezamenlijke visie op wonen met bijbehorende programmering;
 • Meer transparantie voor woningzoekenden op de sociale huurwoningmarkt;
 • Vergroten van kwaliteit op bedrijventerreinen o.a. op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en aantrekkelijkheid;
 • Bedrijven behouden en vestigen in onze regio:
 • Stimuleren van innovatie op bestaande bedrijventerreinen;
 • Strategie voor hoogstaand regionaal aanbod van sport, cultuur en recreatie;
 • Versterken van bekendheid en bereikbaarheid van voorzieningen en evenementen;

Besluitvorming

Met de nieuwe agenda wordt de huidige samenwerking vervangen. De colleges van de negen gemeenten hebben in november 2017 ingestemd met de nieuwe samenwerkingsagenda. De gemeenteraden nemen hierover in december 2017 en januari 2018 een besluit:

 • 14 december: besluitvorming in de gemeenteraad van Nuenen
 • 18 december: besluitvorming in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, Oirschot,
 • 19 december: besluitvorming in de gemeenteraad van Eindhoven, Veldhoven, Waalre
 • 21 december: besluitvorming in de gemeenteraad van Son en Breugel
 • 8 januari: besluitvorming in de gemeenteraad van Best
 • 9 januari: besluitvorming in de gemeenteraad van Helmond

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven

Het Stedelijk Gebied Eindhoven vormt een levend netwerk. Ruim een half miljoen mensen wonen, werken, recreëren en leren elke dag binnen deze compacte regio. De potentie van dit gebied is enorm! De één wil rustig wonen, maar werkt in een internationaal topbedrijf of doceert aan de universiteit. De ander woont juist graag in een sterk stedelijke gemeenschap, maar werkt of recreëert in de regio. Die combinatie en vervlechting van verschillende woon-, leef- en werkklimaten op zo’n relatief kleine oppervlakte maakt het Stedelijk Gebied Eindhoven bijzonder.

Meer nieuws

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: Raadsleden dienen 23 voorstellen in

Maar liefs 23 voorstellen leverden regioraadsleden aan voor de regioconferentie van volgende week woensdag. Dat wordt een levendige avond!

 

Lees dit bericht »

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: gemeenteraden aan zet

Op 21 oktober 2022 heeft het bestuurlijk platform van SGE het concept vrijgegeven van de nieuwe samenwerkingsagenda SGE 2022-2026. Tot 23 november zijn de gemeenteraadsleden van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven aan zet om…

Lees dit bericht »

Bouw eerste WoonST-woningen van start

Onlangs werd gestart met de bouw van de eerste WoonST-woningen. WoonST is een initiatief van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en dertien Zuidoost-Brabantse woningcorporaties. Doel was om sneller en goedkoper te kunnen bouwen. Een…

Lees dit bericht »

Gemeenten