06/30/2017

Alle gemeenteraden akkoord programmering bedrijventerreinen

Alle negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn inmiddels akkoord met de gemaakte afspraken om de bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en vitaal te maken.

Alle negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn inmiddels akkoord met de gemaakte afspraken om de bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en vitaal te maken. Op dinsdag 20 juni jl. stemde de gemeenteraad van Oirschot als laatste raad in met de plannen rondom de programmering bedrijventerreinen. Hierdoor kunnen de gemeenten in het stedelijk gebied samen aan de slag om kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen in de regio te creëren. Met de afspraken spelen de gemeenten in op de behoeften van ondernemers zodat zij kansrijke initiatieven in de regio kunnen waarmaken.

Programmering Bedrijventerreinen en financieel arrangement

De plannen van de regio bestaan uit een Programmering van bedrijventerreinen, een financieel arrangement en een Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties. In de nieuwe programmering Bedrijventerreinen zijn duidelijke marktgerichte keuzes gemaakt welke bedrijventerreinen (door)ontwikkeld worden en in de toekomst het beste ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. De dubbele mismatch (kwalitatief en kwantitatief) tussen vraag en aanbod is hiermee verleden tijd. Dit heeft geresulteerd in een reductie van meer dan 25% van de nog te ontwikkelen terreinen. Gemeenten hebben afgesproken welke terreinen uit de markt gehaald worden. Een aantal gemeenten wordt hiermee geconfronteerd. De negen gemeenten zijn van mening dat ze elkaar daarin willen helpen omdat zij een gezamenlijk belang hebben. Gemeenten die terreinen uit de markt moeten nemen, krijgen een tegemoetkoming van gemeenten die wel gronden uit mogen geven. De terreinen die wel worden verkocht, leveren dus een bijdrage aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de terreinen waar geen vraag meer naar is. Dergelijke financiële afspraken zijn nog nergens in Nederland eerder gemaakt.

Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

De negen gemeenten focussen zich niet alleen op nieuwe, maar ook op de bestaande bedrijventerreinen. Het aanbod van de bestaande terreinen sluit lang niet altijd aan op de behoeften van bedrijven. De regio gaat samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) vormen. Hiermee willen de negen gemeenten nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen faciliteren. Dit leidt tot werkgelegenheid en versterking van de concurrentiepositie en geeft een kwaliteitsimpuls aan bestaande terreinen.

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten