09/10/2020

2500 woningen erbij in het Stedelijk Gebied Eindhoven door woningbouwimpuls

De gemeenten Eindhoven, Helmond, Geldrop-Mierlo en Best hebben een reactie ontvangen op hun zes aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Drie van de zes regionale projecten hebben een toekenning gekregen. Het gaat om Helmond Centrum-Noord, Castiliëlaan (Eindhoven) en Westveld Emmasingelkwadrant (Eindhoven). De projecten Geldrop Centrum, Best Aarlesche Erven en Eindhoven Kop Kennedylaan zijn in deze tranche niet toegekend. De projecten in Helmond en Eindhoven zijn samen goed voor het versnellen van ongeveer 2500 woningen in onze regio.

De bouw van de woningen binnen de toegekende projecten in Helmond en Eindhoven kan nu versneld worden waardoor er meer betaalbare woningen in onze regio gerealiseerd gaan worden. ‘Daar zijn we ontzettend blij mee, want iedere woning in het SGE erbij is belangrijk voor onze regio’, aldus Caroline van Brakel wethouder uit Nuenen. ‘Uiteraard vinden we het wel jammer dat niet aan alle ingediende projecten middelen zijn toegekend. De komende tijd wordt er samen met BZK gekeken waarom deze projecten zijn afgevallen en of de projecten opnieuw ingediend kunnen worden voor de tweede ronde eind oktober. De leerervaringen van de eerste ronde nemen we mee voor de toekomst.’

Betaalbare woningen erbij in Eindhoven en Helmond

De 2500 woningen die in de regio versneld worden komen in Helmond in Centrum-Noord (900 woningen) en in Eindhoven aan de Castiliëlaan (700 woningen) en het Westveld Emmasingelkwadrant (900 woningen). Wethouder Yasin Torunoglu uit Eindhoven: ‘ik ben ongelooflijk blij met de steun vanuit de woningbouwimpuls. Het gaat om heel veel sociale- en middeldure huurwoningen die we nu kunnen bouwen voor o.a. starters, jonge gezinnen, studenten en spoedzoekers.' Beide projecten in Eindhoven hebben ieder een eigen karakter. De tijdelijke woningen aan de Castiliëlaan zijn goed nieuws voor mensen die snel een woning nodig hebben en op de huidige markt geen kans maken. Zonder de woningbouwimpuls was het realiseren van dit project veel moeilijker geworden. Binnen het project is er veel aandacht voor kwaliteit van wonen, samenleven, groen en natuurbeleving. Het project Westveld Emmasingelkwadrant bestaat voor 80% uit betaalbare woningen. Ook is er ruimte voor culturele en maatschappelijke functies. In Helmond Centrum-Noord gaan de impulsgelden naar o.a. de aanleg van infrastructuur zoals een nieuwe brug en de aanleg van de openbare ruimte. ‘Hiermee krijgt ons centrum een enorme boost en geven we een impuls aan onze woningbouwambitie. Iets waar ik enorm blij mee ben’, aldus wethouder Gaby van den Waardenburg uit Helmond.

Over het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Wij werken samen op vier thema’s: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. De negen gemeenten in het SGE hebben in maart 2019 samen met het Rijk en de Provincie een woondeal gesloten waarin is afgesproken om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, gezien de druk die op dit moment op de woningmarkt is ontstaan. De economische ontwikkeling in onze regio heeft de laatste jaren voor extra werkgelegenheid en een positief migratiesaldo gezorgd. Terwijl de effecten van de Coronacrisis nog moeilijk te voorspellen zijn, is er op dit moment geen reden om aan te nemen dat deze trend in de komende periode structureel gaat veranderen. Veel mensen willen zich in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) vestigen waardoor er een sterke huishoudensgroei is en krapte op de woningmarkt. Alle smaken woonmilieus zijn in het stedelijk gebied te vinden. Die diversiteit is onze kracht en dé kern die we willen versterken.

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten